Untitled Document

Warunki korzystania z serwisu

Ta strona jest własnością Soma Kerala Palace i twój dostęp i korzystanie z tej strony i jej zawartość jest regulowana przez Warunki korzystania z serwisu. Terminy te mogą ulec zmianie od czasu do czasu i za pomocą tej witryny użytkownik potwierdza, że ​​akceptuje i będzie związany przez te warunki.

Soma Kerala Pałac zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania dowolnej sekcji lub usługę bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zmiany informacji na stronie w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany / dodawanie / usuwanie niektórych lub wszystkich warunków korzystania w razie potrzeby. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu i korzystania z tej strony przez każdego użytkownika, który łamie regulamin autorskich, znaku handlowego lub innych warunków zastrzeżonych.

Wszystkie teksty, grafiki i wzory są chronione prawem autorskim utwory Soma Kerala Palace, chyba że zaznaczono inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda zmiana lub wykorzystanie informacji publikowane na stronie, bez uprzedniej zgody Soma Kerala Palace jest naruszenie naszych praw autorskich.

O ile treść jest wyłącznie do celów informacyjnych w spokoju. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użycie treści na stronie.